ANBI

Doelstelling van de stichting:

De stichting stelt zich als doel een dagbesteding te bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Dit doet de stichting door mensen die deelnemen zaken te laten repareren.
In het project kunnen mensen hun vaardigheden vergroten op gebied van ICT, techniek en Sociale vaardigheden.
Door het starten van projecten helpen we mensen weer aan een zinvolle invulling van hun leven.

Beleidsplan:

Het beleid is om mensen terug te zetten in hun eigen kracht en waar mogelijk terug te laten stromen naar een betaalde baan.
Dit doen we door projecten op te zetten waar deelnemers zinnig bezig zijn en het gevoel hebben dat ze er toe doen.
Op dit moment hebben we twee projecten waar mensen aan deel kunnen nemen.

Project Computervrienden:


In dit project kunnen mensen reparaties aanbieden van computers, laptops, tablets en telefoons.
Tegen een kleine vergoeding en kosten voor onderdelen wordt de reparatie uitgevoerd.
16 deelnemers in het project voeren de reparaties uit
Dit project is gestart op 1 februari 2006

Project het Zijspoor:

In dit project voeren we reparaties aan fietsen uit.
Iedereen kan zijn fiets aanbieden voor reparatie of onderhoud.
Tegen redelijk tarief wordt de fiets gerepareerd.
Dit project is gestart op 8 mei 2019
Voor dit project werven we nog deelnemers.

Toekomst:
In de toekomst wil stichting Dajong nog meer projecten ontwikkelen waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan deel kunnen nemen.
Alle projecten hebben als doel mensen te activeren en te laten leren terwijl ze iets terugdoen voor de maatschappij in het algemeen.

Bestuur:
Stichting Dajong heeft een bestuur van drie leden.

Voorzitter: Dhr. W. Onnink
Penningmeester: Mevr. S. van de Wal
Secretaresse: Mevr. C. Ajodhia

De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Verslag activiteiten:

In 2018 heeft het project computervrienden 1745 reparaties uitgevoerd.
16 deelnemers aan het project verzorgde deze reparaties.
Het project Het Zijspoor is net van start gegaan.